9:00 - 9:15

Nagovor s slavnostno otvoritvijo Vidavove predavalnice: prof. dr. Anton Ramšak, dekan Fakultete za matematiko in fiziko
Nagovor: akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

9:15 - 10:00

Plenarno predavanje, prof. dr. Milan Hladnik: Ivan Vidav (1918-2015) - Njegova vloga in pomen v slovenski matematiki (pdf gradivo predavanja)

10:00 - 10:30

Odmor

10:30 - 11:15

Plenarno predavanje, akad. prof. dr. Josip Globevnik: Kompletne kompleksne ploskve v krogli (pdf gradivo, poljudna video predstavitev )

11:35 - 12:00

prof. dr. Joso Vukman in prof. dr. Jože Nemec: Predstavitev Vidavove spominske znamke PS

12:00 - 13:45

Čas za kosilo

V popoldanskem času je potekalo znanstveno srečanje v 2.02, srečanje za učitelje v novi Vidavovi predavalnici in Maϕjski vikend - zimska šola matematike in fizike za dijake.

Znanstveni del srečanja je potekal po naslednjem programu.

13:45 - 14:30

prof. dr. Bojan Magajna: Vidav-Palmerjev izrek

14:45 - 15:30

prof. dr. Igor Klep: Vidavova lema o množici omejenih elementov in posledice v realni algebraični geometriji

15:45 - 16:30

prof. dr. Bor Plestenjak: Kleinovi teoremi in večparametrični problemi lastnih vrednosti