Povzetek zgodovine
Pregled po letnikih
2023/24 (več) S. Strle, Kaj nam funkcija lahko pove o prostoru? 2 uri
R. Drnovšek, Collatzeva domneva 2 uri
T. Zwitter, Potovanje po Osončju 2 uri
K. Kocbek, Uporaba preprostih neenakosti v elementarni geometriji 2 uri
D. Gajser, Polinomi za matematični krožek 2 uri
E. Žagar, Diskretna verižnica 2 uri
M. Slapar, Trije matematični problemi 2 uri
D. Kobal, Podobnosti, analogije in posploševanja, 2 uri
M. Rogelj, Učiteljevo poslanstvo je spreminjanje sveta, 2 uri
B. Jelenc, Geometrija in računski mehanizmi 2 uri
T. Kosem, Kaj sem v gimnazijskih letih pogrešal pri pouku matematike? 2 uri
N. Škrlec, "Zakaj je matematika kul" - okrogla miza 2 uri
2022/23 (več) M. Petković, Uganka, ki manjka (na sporedu) 2 uri
T. Kanduč, Bézierjeve ploskve, 2 uri
U. Kuzman, Učinek metulja, 2 uri
J. Grošelj, Numerično reševanje nelinearnih enačb, 2 uri
P. Koc, Volilna moč,2 uri
S. Cabello, Prekrižna števila grafov, 2 uri
P. Oblak, Grafi, matrike in verjetnosti, 2 uri
D. Govekar, Od realnih do kompleksnih funkcij, 2 uri
B. Benčina, Uvod v post-kvantno kriptografijo, 2 uri
S. Cabello, Voronojevi diagrami, 2 uri
M. Petković, Odvajanje na Bledu,2 uri
M. M. Blažić, Dnevnik Ane Frank kot skupni imenovalec humanistične vzgoje in izobraževanja, 2 uri
2021/22 (več) T. Marc, Z inverzom funkcije do milijard 2 uri
D. Kobal, O mejah človeškega uma in računalnikov, 2 uri
K. Šivic, Konstrukcije pravilnih večkotnikov, 2 uri
L. Plevnik, Grupa Rubikove kocke, 2 uri
U. Jezernik, Mešanja kart,2 uri
J. Škrubej, Iskre v času - svetovni računalniški podvig, 2 uri
P. Moravec, Razdalje med permutacijami; 2 uri
S. Klavžar, Množice objektov v splošni legi, 2 uri
A. Osojnik, Uvod v podatkovno rudarjenje: napovedno modeliranje, 2 uri
M. Pretnar, Spletna storitev za generiranje nalog, 2 uri
B. Gabrovšek, Zavozlane beljakovine, 2 uri
A. Perko, Logika psihološkega razvoja mladih, 2 uri
2020/21 (več) P. Pavešić, Emmy Noether in začetki algebraične topologije, 2 uri
K. Kocbek, Geometrijsko zaporedje in linearne diferenčne enačbe, 2 uri
A. Vavpetič, Gaussova praštevila in magični kvadrati kvadratov, 2 uri
P. Potočnik, Še o Fanovi ravnini, 2 uri
M. Kandić, Splošni člen Fibonaccijevega zaporedja in nekatere znane enakosti, 2 uri
P. Šemrl, Josip Plemelj, 2 uri
P. Potočnik, Čudoviti kombinatorični objekti, 2 uri
A. Bauer, Koliko je konstruktibilnih točk četrtega reda?, 2 uri
P. Vladimirov, Vztrajnost kot vrednota izobraževanja, 2 uri
P. Pavešić, Triangulacija ploskev, 2 uri
G. Šega, (Skoraj) vse o eksponentni porazdelitvi, in (vsaj) nekaj o njenih sorodnicah, 2 uri
T. Bregant, Matematika uspeha: Corona je razkrila predosti in pomanjkljivosti, 2 uri
2019/20 (več) M. Slapar, Zakaj se prepiramo? 2 uri
R. Drnovšek, Ginijev koeficient, 2 uri
O. Dragičević, Neskončne vrste, 2 uri
E. Žagar, Numerično integriranje, 2 uri
M. Knez, Uporabne krivulje, 2 uri
D. Dolžan, O deliteljih niča, 2 uri
M. Černe, Avtomorfizmi Riemannovih ploskev, 2 uri
A. Petković, Ni vsako protislovje dokaz s protislovjem, 2 uri
B. Drinovec Drnovšek, Od integralov do ogrlic, 2 uri
M. Raič, Gaussova krivulja, 2 uri
D. Lešnik, Neskončna majhnost, 2 uri
B. Jelenc, Matematika vzvratne vožnje vozila s priklopniki, 2 uri
2018/19 (več) T. Majaron, Matematika v glasbi, 2 uri
P. Saksida, Diferenčne enačbe, diferencialne enačbe in realnost, 2 uri
K. Jaklič, O vlogi ustavnega sodišča v svobodni demokratični družbi, 2 uri
D. Gajser, O srednješolski statistiki, 2 uri
S. Strle, Diskusija o znanju in razumevanju pri poučevanju matematike, 2 uri
B. Hvala, Matematično – umetniške vzporednice, 2 uri
D. Kobal, Od ulomkov do integrala, 2 uri
M. Jerman, Kratek vpogled v staro kitajsko matematiko, 2 uri
M. Konvalinka, Gessel-Vennotova lema in determinante v kombinatoriki, 2 uri
D. Kobal, Uganke brez besed, 1 ura
U. Kuzman, Nashevo ravnovesje, 1 ura
P. Moravec, Ali skupaj praznujeva rojstni dan, 2 uri
S. Klavžar, Kitajski obroči, 2 uri
2017/18 (več) M. Hladnik, Ivan Vidav (1918-2015) - Njegova vloga in pomen v slovenski matematiki, (Plenarno - ob stoletnici rojstva Ivana Vidava), 1 ura
J. Globevnik, Kompletne kompleksne ploskve v krogli, (Plenarno - ob stoletnici rojstva Ivana Vidava),1 ura
J. Vukman in J. Nemec Predstavitev Vidavove spominske znamke PS, (Plenarno - ob stoletnici rojstva Ivana Vidava), 1 ura
J. Vukman, O Halperinovem problemu, 2 uri
B. Kuzman, Znamenite matematične konstante in verjetnost, 2 uri
P. Šemrl, Razumevanje nekaterih najpomembnejših izrekov Analize, 2 uri
J. Kališnik, Izometrije hiperbolične ravnine, 2 uri
2016/17 (več) S. Strle, Ali lahko prepoznamo prostor, 2 uri
B. Ivanuša, Bijekcije v teoriji števil, 2 uri
A. Čadež, Simetrije, prostor, prostor-čas in črne luknje, 2 uri
K. Šivic, Algebraična in evklidska geometrija, 2 uri
P. Saksida, Enačbe in napovedovanje prihodnosti, 2 uri
A. Ogulin, Nelogičnost logike moderne družbe, 2 uri
M. Pretnar, Hekerski pristop k statistiki, 2 uri
D. Gajser, Raziskovanja v pedagoški matematiki in metoda Póse, 1 ura
D. Kobal, ICME-13, 1 ura
M. Bonin, Matematika in glasba, 2 uri
S. Klavžar, Neponavljajoča zaporedja, 2 uri
A. Bauer, Slike, vredne tisoč besed, 2 uri
M. Tušak, Psihološki dejavniki uspeha pri učenju in razvoj samoregulacijskih spretnosti, 2 uri
2015/16 (več) B. Plestenjak, Singularni razcep in regularizacija, 2 uri
B. Hvala, Dežni apleti, 1 ura
B. Hvala, Hofstedejevi indeksi in paradoksi v našem šolstvu, 1 ura
J. Kociper, O zasvojenosti (z alkoholom) med mladimi, 2 uri
M. Černe, Plemljeve formule, 1 ura
M. Kandić, Izračunavanje posebnih limit, 2 uri
P. Šemrl, Vedeti in zamolčati, 2 uri
D. Kobal, Je lepota v očeh opazovalca, 1 ura
D. Dolžan, Tropska matematika, 2 uri
M. Razpet, Tudi matematiki se motimo, 1 ura
N. Lavrač, Strojno učenje in podatkovno rudarjenje, 1 ura
P. Koc, Mehansko reševanje diferencialnih enačb, 2 uri
T. Pisanski, Nekaj let pozneje, 1 ura
I. Muševič, Fotonika s tekočimi kristali, 1 ura
G. Cigler, Frizijski vzorci in njihove grupe simetrij, 2 uri
J. Dular, Topla afriška srca, 2 uri
2014/15 (več) A. Vavpetič, Hex, 2 uri
P. Moravec, Vzorci praštevil, 2 uri
F. Petek, Konkretno - Kaj imajo skupnega šport, Marija Montessori in matematika?, 2 uri
B. Drinovec Drnovšek, O definiciji površine, 1 ura
K. Cvetko Vah, Mreže in urejenost, 2 uri
J. Juhant, Umetnost, religija, filozofija (znanost) - matematika, etika in vzgoja, 3 ure
D. Kobal, Geometrija prepogibanja papirja, 1 ura
U. Kuzman, Kompleksna števila in geometrija, 1 ura
M. Brešar, Zakaj matematika?, 1 ura
M. Pavliha, Matematika neznosne lahkosti neetičnega ravnanja, 3 ure
G. Šega, O markovskih verigah in Monte Carlo simulacijah, 2 uri
B. Zalar, Matematika in lokostrelstvo, 1 ura
T. Bregant, Ali smo omreženi za matematiko? 3 ure
2013/14 (več) J. Smrekar, Simetrične porazdelitve, 2 uri
S. Strle, Verižni ulomki in funkcije, 1 ura
P. Nose, E - Uganke, 1 ura
P. Šemrl, Baze vektorskih prostorov, 2 uri
B. Hvala, Kimberlingova definicija značilne točke trikotnika, 3 ure
K. Jaklič, O poslednjih rečeh, 3 ure
D. Kobal, Fibonaccijeva števila in navidezna protislovja, 1 ura
E. Žagar, Aproksimacija krožnih lokov, 2 uri
V. Ščuka, Matematika in delovne navade, 3 ure
M. Konvalinka, Catalanova števila, 2 uri
M. Jerman, Kratek vpogled v zgodovino integracije, 2 uri
S. Klavžar, Različice igre Hanojski stolp - številne možnosti za raziskovalno delo učencev in dijakov, 2 uri
2012/13 (več) P. Pavešić, Topologija v robotiki, 2 uri
T. Košir, Arbitraža na finančnih trgih in teorija verjetnosti, 1 ura
P. Kovačič Peršin, Etična odgovornost človeka in učitelja, 3 ure
D. Kobal, Ploščina parabolnega odseka, 1 ura
P. Potočnik, Nekaj matematičnih in statističnih 'paradoksov', 2 uri
B. Japelj Pavešić, TIMSS - o pouku matematike pri nas in po svetu, 1 ura
B. Žorž, Vzgoja odpornosti, 2 uri
D. Kobal, Ponovno o stožnicah, 1 ura
R. Drnovšek, Parrondov paradoks, 2 uri
D. Hederih, Tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti, 3 ure
J. Kališnik, Uvod v neevklidsko geometrijo, 2 uri
D. Kobal, ICME - 12, 1 ura
M. Kramli, Urejeni starši, stabilni otroci, 3 ure
2011/12 (več) A. Bauer, Kako brez kamere posnamemo lekcijo, 1 ura
B. Hvala, Seebachov izrek, 2 uri
G. Majdič, Možgani - velika skrivnost biologije, 3 ure
D. Kobal, Zašifrirano darilo, 1 ura
S. Klavžar, Sternovo zaporedje in števnost racionalnih števil, 2 uri
E. Brecelj, Razumevanje v medicini, 3 ure
P. Šemrl, Numerični zaklad matrike, 2 uri
M. Hladnik, Izumiranje linij, 1 ura
M. Cerar, Učitelj med pravom, etiko in zdravim razumom, 3 ure
M. Krajnc, Konstrukcija gibanj togih teles, 1.5 ure
J. Prezelj, Kompleksna dinamika, 1.5 ure
Z. Zalokar Divjak, Pedagoški eros in etos, 3 ure
2010/11 (več) B. Drinovec-Drnovšek, Matematika v ozadju družabne igre Riziko, 2 uri
M. Hladnik, Kongruentna števila, 1 ura
V. Godina, Današnja šola in težave z učenci, 2 uri
M. Mazzini, O poučevanju, 1 ura
D. Kobal, Od preprostih nalog do projektivne ravnine, 1 ura
E. Žagar, Ravninske krivulje s pitagorejskim hodografom, 2 uri
B. Blenkuš, Drama učiteljevanja, 3 ure
M. Jerman, Zgodovina reševanja polinomskih enačb, 3 ure
A. Gomboc, Relativnost v astronomiji, 1 ura
M. Brešar, Realni obsegi, 2 uri
S. Šinkovec, Skladnost misli in čustev, 3 ure
M. Hladnik, Pravilni mrežni večkotniki, 1 ura
J.Smrekar, Intervali zaupanja, 2 uri
2009/10 (več) P. Pavešić, Topologija ploskev, 2 uri
P. Šemrl, Karte in matematika, 1 ura
M. Spitzer, O učenju, 3 ure
B. Hvala, Diofantske Steinerjeve trojke, 2 uri
P. Šemrl, Predstavitev Taove knjige, 1 ura
A. Ihan, Telo v družbeni stiski, 3 ure
P. Pavešič, Po poteh Bolonje, 1 ura
B. Lavrič,Večkotniki med krožnicama, 2 uri
B. Marentič Požarnik, Vloga dialoga pri učenju matematike, 3 ure
S. Klavžar, O praktičnem problemu in matematičnih vidikih Hanojskega stolpa, 3 ure
A. Bauer, Dokazujemo s programi in programiramo z dokazi, 3 ure
2008/09 (več) S. Cigula & P.Dobrovoljc & O. Jericijo & D. Kobal & S. Šenveter: Geogebra - delavnica 2, 6 ur
P. Šemrl, Realno in kompleksno, 2 uri
M. Lokar, Avtomatsko preverjanje znanja iz matematike, 2 uri
M. Kramli, Zasvojenost - gugalnica nad prepadom vrednot, 3 ure
S. Cigula & P.Dobrovoljc & O. Jericijo & D. Kobal & S. Šenveter: Geogebra - delavnica, 6 ur
D. Kobal, ICME-11  - Vtisi, 1 ura
P. Pavešić, Krivulje, ki delijio ravnino, 2 uri
B. Žorž, Potrebe, razvajenost in želje mladih, inštrukcije ter šola, 3 ure
2007/08 (več) D. Kobal, Uvod, Želve 1 ura
A. Bauer, O ordinalnih številih, 2 uri
R. Drnovšek, Iracionalnost števila e, 1 ura
U. Rihtaršič, Evolucija skozi oči matematika, 2 uri
A. Drobnič Vidic, O statistiki v šoli, 1 ura
B. Hvala, Razkrinkajmo skrivnostno krivuljo - sprehod skozi nekatere novejše rezultate iz geometrije trikotnika, 2 uri
J. Erker, D. Kobal, M. Mehle, A. Robnik, M. Skalicky, M. Zabret, Okrogla miza: ocenjevanje, 3 ure
D. Kobal, Uvod, 1 ura
T. Košir, O finančni matematiki, 2 uri
M. Jerman, Matematične uganke skozi zgodovino, 1 ura
M. Uršič, Pogovor o odnosih med matematiko, logiko in filozofijo, 2 uri
P. Šemrl, Kratek sprehod od fizike preko linearne algebre do geometrije, 2 uri
A. Bauer, Gödelova izreka o nepopolnosti, 1 ura
V. Ščuka, Antropologija matematike, 3 ure
2006/07 (več) Z. Zupančič, Predavanje EX CHATEDRA ne obstaja, 3 ure
D. Kobal, Od obodnega kota do magičnega kroga, 1 ura
S. Strle, O vozlih: Kdaj je zavozlana vrvica res zavozlana?, 2 uri
P. Potočnik, Priložnosti in izzivi v finančni matematiki, 1 ura
T. Golež, Ultrazvočni slednik - uporabno učilo za fiziko in matematiko, 2 uri
P. Šemrl, Problem invariantnih podprostorov, 2 uri
D. Kobal, Uvod, 1 ura
S. Klavžar, Metoda dvojnega štetja, 2 uri
M. Jerman, Igra Sudoku, 1 ura
T. Zwitter, Struktura in nastanek naše Galaksije, 2 uri
P. Šemrl, Dve temi za matematični krožek, 3 ure
D. Kobal, E-um I, II, 2 uri
Z. Z. Divjak, Problemi vzgoje v sodobnem času, 2 uri
2005/06 (več) D. Kobal, Uvod, 1 ura
B. Lavrič, Gibljivost poliedrov, 2 uri
M. Jerman, Iz zgodovine matematike - O popolnih številih, 1 ura
M. Bajuk, Tehnika govorjenja - Bi Pavarotti prevpil 30 srednješolcev?, 2uri
P. Legiša, Matrike v mehaniki in optiki, 2 uri
D. Kobal, Razmišljanje in zabava s čisto pravim Tantrixom, 1 ura
I. Škamperle, Filozofija narave. Disciplina razuma, lepota razmerij in oblik, 3 ure
M. Strojin, Motivacija in frustracija skozi dinamiko učenja (matematike), 3 ure
R. Kroflič, Matematika - del splošne izobrazbe ali pragmatična vednost, 3 ure
V. Vukašinovič, Skrivnosti magičnega kvadrata, 1 ura
T. Tomaš, Identifikacijska števila in črtne kode, 2 uri
B. Hvala, I, kje si?, 2 uri
D. Kobal, Matematika med intuicijo in abstrakcijo, 1 ura
2004/05 (več) D. Kobal, Uvod, 1 ura
P. Šemrl, Pi, 2 uri
B. Žorž, Med frustriranjem in razvajanjem, 2 uri
A. Suhadolc, Utrinki iz zgodovine slovenske matematike, 2uri
D. Kobal, Tantrix, 2 uri
Š. Tola, Matematika in simetrije antičnih stebrov, 2 uri
A. Jurišić, Od tajne govorice in skrivnih pisav do kriptografije, 2 uri
J. Žnidaršič, Moj pogled na luknje v izobrazbi, 2 uri
D. Kobal, Uvod. Sedem receptov za poučevanje matematike, 1 ura
M. Hladnik, Fibonaccijevo zaporedje, 2 uri
M. Željko, Geometrija, 2 uri
A. Bauer, Mathematica v srednješolski matematiki, 2uri
M. Perman, Igre na srečo, 2 uri
M. Petkovšek, Prepogibanje papirja in nenavadna zaporedja, 2 uri
F. Solina, 15 razumnih sekund slave, 2 uri
2003/04 (več) V. Omladič, Uporabnostna funkcija, 2 uri
D. Kobal, Mat v dveh potezah - motiv in strategija, 2 uri
T. Majaron, Matematika in glasba, 2 uri
M. Jerman, Kako je matematični jezik oblikoval matematično mišljenje, 2uri
S. Klavžar, Fibonaccijeve kocke kot povezovalna omrežja in kemijski grafi, 2 uri
T. Tomaš, Pouk geometrije skozi zgodovino, 2 uri
Z. Magajna: Naloge za matematiko, matematika za naloge, 4 ure
B. Lavrič, Pokrivanja v geometriji, 2 ura
B. Zalar, Kaj nas Georg Cantor in zgodovina začetkov teorije množic lahko naučita o didaktiki matematike?, 2 uri
V. Ščuka, Vzpodbujanje k učenju po Gestalt pristopu, 4 ure
B. Hvala, Zrcaljenja v sobi s tremi vogali - Thomsenova enakost, 2 uri
M. Juvan, Matematične igre in linearna algebra, 2 uri
A. Brlogar, Internetna zbirka matematičnih nalog za gimnazije, 2 uri
D. Kobal, Rekontekstualizacija matematike: Konkretni problemi poučevanja, 2 uri
Delavnice in seminarji udeležencev:
Dušan Modic, Aditivne funkcije in Gaussovi logaritmi
2002/03 (več) S.Šinkovec, Logos, etos in patos(Aristotel), 4 ure
M. Hladnik, Zlata delitev krožnice, 2 uri
D. Kobal, (Est)etika geometrije, 2 uri
P. Šemrl, Triangularizacija matrik, 2uri
D. Kobal, Matematika didaktike, 2 uri
D. Modic in ostali, Drobne zanimivosti, 2 uri
Okrogla miza: O perspektivah seminarja, 2 uri
M. Strnad, Novosti pri srednješolskih učbenikih, 1 ura
R. Burn, Problem solving in mathematics, 2 uri
Več avtorjev, Predstavitev novih knjig iz zbirke Sigma, 1 ura
G. Pavlič, Modrijanovi gimnazijski učbeniki za matematiko, 1 ura
Z. Zupančič, Učitelj matematike – javni govorec, 3 ure
J Koren, Od petega Evklidovega aksioma do hiperbolične geometrije, 2 uri
R. Burn, The history of integration – from Euclid to Rieman, 2 uri
J. Bračič, Aritmetične funkcije, 2 uri
M. Željko, Matematična olimpiada, 2 uri

Delavnice in seminarji udeležencev:
Kristijan Kocbek, Permutacijska neenakost
Dušan Modic, Krožek iz trigonometrije
Vinko Medic, Analiza seminarja
Metka Soklič, Matematična delavnica: Reševanje problemov iz geometrije
Hanka Lebič, Matematični triki
2001/02 P. Saksida, Geometrija Foucaultovega nihala, 2 uri
M. Petkovšek, Avtomatično dokazovanje identitet, 2 uri
P. Pavešic, Naravnost v matematiki, 2 uri
M. Lokar, Preskusni programi s področja matematike, 2 uri
M. Prosen, Astronomske in matematične osnove koledarja, 2 uri
B. Hvala, Ponceletov izrek, 2 uri
M. Černe, Polinomske preslikave, 2 uri
I. Hafner, Ravninske kristalografske grupe, 2 uri
M. Strnad, Didaktični pristopi v algebro, 2 uri
D. Kobal, Kritično matematično izobraževanje, 2 uri
N. Razpet, Zanimivosti iz sveta geometrije, 2 uri
M. Željko, Matematična olimpiada 2001, 2 uri
D. Modic, Drobne zanimivosti, 2 uri
M. Omladič, Predstavitev novih knjig iz zbirke Sigma, 1 ura
M. Strnad, Novosti pri srednješolskih učbenikih, 1 ura
M. Hladnik, Seminarske naloge, 4 ure

Delavnice in seminarji udeležencev:
Anica Šimonka, Lunini koledarji
Veronika Jerše, Sončevi in lunini koledarji
Dušan Modic, Od sferne do ravninske trigonometrije
Peter Žurej, T-transformacija (matematična uganka)
Peter Hafner, Konstruktivni pristop v matematiki
Goran Špilak, Ponceletov izrek v primeru trikotnika
Vilko Domajnko, Lepota v matematiki
2000/01 B. Lavrič,Urejenost in števila, 2 uri
P. Šemrl, Ortonormalizacija vektorjev, 2 uri
P. Pavešić, Robotika in topologija, 2 uri
V. Batagelj, Interaktivna gradiva za pouk matematike, 2 uri
J. Palčič, A.Razbornik-Špegelj, Uporaba TI-92 pri pouku, 3 ure
B. Hvala, Malfattijev problem, 2 uri
M. Razpet, Krožnice na torusu, 2 uri
I. Hafner, Poliedri, 2 uri
M. Strnad, Poučevanje matematike v luči novih sugestij psihologov,2 uri
P. Petek, Biljard na elipsi, 2 uri
M. Željko, Geometrijsko mesto točk, 2 uri
M. Željko, Matematična olimpiada 2000, 2 uri
D. Modic, Drobne zanimivosti, 2 uri
M. Omladič, Predstavitev novih knjig iz zbirke Sigma, 1 ura
M. Strnad, Novosti pri srednješolskih učbenikih in gradivih za gimnazijske programe, 1 ura
M. Hladnik, Seminarske naloge, 3 ure

Delavnice in seminarji udeležencev:
Dušan Modic, Karel Kunc, pisec učbenikov za matematiko in fiziko med obema vojnama
Nada Razpet, Rezanje pravilnega četverca
Vesna Zmazek, Pitagorejska števila
Ivan Drnovšek, Uporaba baricentričnih koordinat
Simona Šamu, Konstrukcija togega sistema 14
1999/2000 Sandi Klavžar, Dirichletovo načelo
Uroš Milutinović, Elementi matematične analize v Evklidovih "Elementih"
Damjan Kobal, Od števila do računalnika
Boris Lavrič, Urejenost, števila, funkcije
Aleksandar Jurišić, Pametne kartice in kriptografija z javnim ključem
Vilko Domanjko, Leonhard Euler in teorija števil
Nada Razpet, Novi Cabri Géometre
Peter Legiša, Matematika v francoskih licejih
Milena Strnad, Pogled na poučevanje matematike
Anton Suhadolc, Osemdeset let organiziranega visokošolskega študija matematike v Sloveniji
Matjaž Željko, Matematična olimpiada '99
Milena Strnad, Predstavitev novih matematičnih učbenikov
Matjaž Omladič, Predstavitev novih knjig iz zbirke Sigma
Dušan Modic, Drobne zanimivosti iz matematike
Milan Hladnik, Seminarske naloge

Delavnice in seminarji udeležencev:
Bogdan Kejžar, Ramseyev izrek za končne množice
Ivan Drnovšek, Primeri uporabe Dirichletovega načela
Dušan Modic, Potenca točke na krog in načrtovanje trikotnika
Simona Pustavrh, Uporaba programov za simbolno računanje v srednji šoli
Alojz Robnik, Bernoullijev problem vsote potenc in Bernoullijeva števila
Vlasta Pospeh – Fischer, Planimetrija in stereometrija
Stanislav Pirnat, Zlati rez in Fibonaccijevo zaporedje
Karin Šircelj, Geometrija inverzij s Cabrijem 2
1998/99 J.A. Čibej, Finančna matematika, 3 ure
M. Omladič, Predstavitev knjig iz zbirke Sigma, 1 ura
V. Batagelj, Novosti v informacijski tehnologiji: matematični omrežni učbenik, 4 ure
D. Kobal, Anketa 97 za profesorje matematike - rezultati in komentarji, 2 uri
B. Zalar, Kdo nam je ustvaril infinitezimalni račun, 3 ure
T. Pisanski, Grafi in geometrija, 2 uri
M. Željko, Matematična olimpiada '98, 1 ura
J. Bračič, Številski sistemi s kompleksno osnovo, 2 uri
Z. Magajna, Preprosti stereometrijski modeli, 3 ure
A. Prijatelj, Potep po logiki, 2 uri
M. Hladnik, Razgovor o dosedanjem in bodočem delu, 1 ura

Delavnice in seminarji udeležencev:
Dušan Modic, Metodična razvrstitev trikotniških konstrukcij
Vesna Zmazek, Potenca točke na krog
Karmela Milutinović, Naloge o elipsah iz japonskih templjev
Ivan Drnovšek, Multinomski koeficienti
Vilko Domanjko, Latinski kvadrati
Srečko Polanc, Obseg trikotniku včrtanih trikotnikov
Kristijan Kocbek, Uporaba teorije grup
Veronika Jerše, Trikotnik v kompleksni ravnini
1997/98 B. Zalar, Vloga algebre v zgodovini matematike, 2 uri
D. Kobal, Z matematiko na sprehod, 2 uri
P. Legiša, Matematika in fotografija, 2 uri
M. Petkovšek, Načelo vključitev/izključitev in število razčlenitev naravnega števila,
M. Vencelj, Presek izza "uredniške mize", 1 ura
M. Razpet, Nožiščne krivulje, 3 ure
N. Razpet, Srednješolska geometrija z računalnikom, 2 uri
M. Strnad, Prijaznejši prehod med osnovnošolsko in srednješolskomatematiko, 1 ura
M. Hladnik, Geometrija in matrike reda dva, 2 uri
R. Drnovšek, Nekatere neenakosti v trikotniku, 2 uri
M. Juvan, O drevesni širini grafov, 2 uri
M. Omladič, Predstavitev knjig iz zbirke Sigma, 1 ura

Delavnice in seminarji udeležencev:
Ivan Drnovšek, Binomska inverzijska formula
Roman Červ, Trdnjavski polinomi
Jolanda Babič Petrič, Wardropovo ravnotežje v prometnih problemih
Srečko Polanc, Dokazi brez besed
Jasna Kos, Didaktične igre za 3. razred srednje šole
Vilko Domanjko, De Morganovi pravili
Janez Šparovec, Primeri simetrije v matematiki
Veronika Jerše, Ptolomejev izrek
Polona Ropret Soklič, Geometrija krožnih lokov
Savina Brcar, Parketiranje
Tatjana Hernaus, Ničle kvadratne enačbe kot funkcije koeficientov
Dušan Modic, Tri definicije kotnih funkcij
Nada Harb, Kaj je kvadratni koren
1996/97 V. Batagelj, Informacijske tehnologije pri pouku matematike, 2 uri
M. Perman, Paradoksi v verjetnosti, 2 uri
M. Dobovišek, Kvadratna enačba, 2 uri
P. Petek, Kaotični atraktorji, 2 uri
A. Blejec, Drugačen pristop k analizi podatkov (EDA), 2 uri
M. Željko, O Ptolomejevem izreku, 2 uri
A. Prijatelj, Pogled na sodobno logiko, 2 uri
M. Černe, Minimalne ploskve, 2 uri
E. Zakrajšek, Problem najmanjših kvadratov, 2 uri
M. Hladnik, Zaporedja, krivulje in fizika, 2 uri
D. Kobal, Dejavniki motivacije za matematično izobraževanje(razgovor), 2 uri

Delavnice in seminarji udeležencev:
Roman Červ, Problem najboljše strategije v igri gladiatorjev
Dragica Kalan, Caseyev izrek
Matko Peteh, Nekaj zgledov uporabe šolske matematike
Srečko Polanc, Rešitve matrične kvadratne enačbe $X^2 = A$
Janez Šparovec, Simetrija v srednji šoli
Vilko Domanjko, Začetki analitične geometrije
Veronika Jerše, Uporaba števil v geometriji
1995/96 B. Mohar, Linearno programiranje (nadaljevanje), 3 ure
Z. Magajna, Matematično modeliranje v srednji šoli, 2 uri
J. Grasselli, O Fermatovem izreku, 2 uri
M. Vencelj, Geometrija in četrta dimenzija, 2 uri
E. Zakrajšek, Uporaba diferencialnih enačb v srednji šoli, 2 uri
M. Hladnik, Konveksne množice v ravnini (nadaljevanje), 4 ure
M. Černe, Vozli in njihove invariante, 2 uri
T. Pisanski, Grafi in geometrija, 2 uri
B. Plestenjak, Grafi in poliedri, 2 uri
A. Blejec, Intervalsko ocenjevanje statističnih parametrov, 2 uri
M. Strnad, Stičišča in razhajanja med osnovnošolsko in srednješolsko matematiko, 2 uri
M. Omladič, Nove knjige iz zbirke Sigma, 1 ura
D. Pagon, Osnove evklidske geometrije, 1 ura

Delavnice in seminarji udeležencev:
Dušan Modic, Nekaj primerov za sestavljanje programov za žepni računalnik
1994/95 M. Hladnik, Konveksne množice v ravnini, 5 ur
A. Cedilnik, Računanje vrednosti nekaterih specialnih funkcij, 2 uri
A. Cedilnik, Pozitivne, monotone in konveksne funkcije, 2 uri
B. Zalar, Jordanske algebre in delo Fieldsovega nagrajenca Elima Zelmanova, 1 ura
B. Zala,r Geometrija in neasociativne algebre, 2 uri
B. Mohar, Linearno programiranje, 3 ure
M. Razpet, Izbrane teme iz umbralnega računa, 2 uri
M. Strnad, Predstavitve novih učbenikov, 1 ura

Delavnice in seminarji udeležencev:
Roman Červ, Hellyjev izrek
Janez Lupše, Konvergenca in vsota vrst
Majda Delak, Julijana Palčič, Računalnik pri pouku
Borut Čampelj, Trisekcija kota
Alenka Šrot, Pravilni sedemkotnik
Dušan Modic, Številske množice in dvojice
1993/94 M. Strnad, Kaos v srednji šoli, 1 ura
A. Kmet, Zapisi naravnih števil, polinomi, deljivost, 2 uri
B. Zalar, Alternativne algebre kot posplošitev pojma števila, 1 ura
B. Zalar, O absolutni vrednosti, 1 ura
B. Zalar, Ternarne operacije, 1 ura
T. Pisanski, Z grafi nad grupe, z računalniki nad grafe, 2 uri
J.A. Čibej, ,Izbrana poglavja iz verjetnostnega računa in statistike, 3 ure
M. Omladič, Osnove finančne matematike, 4 ure
B. Lavrič, Urejenost in števila, 2 uri
D. Pagon, Geometrija celoštevilske mreže, 2 uri
P. Legiša, Kako si Oddelek za matematiko in mehaniko predstavlja maturo, 2 uri
P. Petek, Predstavitev projekta Tempus, 2 uri
M. Strnad, M. Vencelj, Predstavitev novih knjig, 1 ura

Delavnice in seminarji udeležencev:
Jasna Čer - Titan, Simetrične enačbe
Jasna Kos, Verižni ulomki
Dušan Modic, Zrcaljenje v srednji šoli
Bogdan Kejžar, O nogometu s pomočjo Poissonove porazdelitve
Marta Zabret, Plavanje proti toku
Danica Jereb, Diofantske enačbe
Dragica Pavšek, Lea Cestnik, Elementi celostnega izobraževanja
Julijana Jurišič, Matematika ima več plati
Peter Hafner, Simetrični polinomi dveh spremenljivk
Cvetka Rojko, Primer uvodnih učnih ur v poglavje o geometrijskih telesih
1992/93 Z. Magajna, O uporabnosti in neuporabnosti geometrije, 2 uri
Z. Bohte, Osnove numeričnega računanja, 12 ur
P. Legiša, M. Strnad, Predstavitev prenovljenih učbenikov, 1 ura
P. Legiša, Predstavitev priročnika za učitelje, 1 ura
V. Batagelj, Uvodno predavanje o DOSu, 2 uri
V. Lampret, McLaurinova formula, 2 uri
M. Hladnik, 110 letnica Močnikove smrti, 1 ura
V. Batagelj, Uvodno predavanje o Texu, 2 uri
A. Cedilnik, Neasociativne kvadratične algebre, 2 uri
D. Pagon, Primer uporabe verižnih ulomkov, 1 ura
B. Lavrič, Konveksne množice, 2 uri
M. Hladnik, Moderna kvadratura kroga, 6 ur
B. Lavrič, Lissajujeve krivulje, 2 uri
A. Cedilnik, Nelinearno programiranje, 2 uri
N. Prijatelj, Rekurzivne funkcije, 4 ure
I. Vidav, Diofantske enačbe v srednji šoli, 2 uri
1991/92 M. Petkovšek, Simbolično računanje z Mathematico, 3 ure
I. Vidav, Zveznost in diferenciabilnost, 1 ura
S. Grušovnik, Lokalno evklidske geometrije, 1 ura
P. Legiša, N. Marčič, M. Strnad, Predstavitev novega učbenika za matematiko, 1 ura
N. Prijatelj, Integralni račun v srednji šoli, 2 uri
N. Prijatelj, Pogovor o poučevanju integralnega računa, 1 ura
V. Domanjko, Cela števila, 2 uri
M. Šetinc, B. Japelj, Z. Perat, Rezultati druge mednarodneraziskave o znanju matematike, 1 ura
G. Tomšič Zaporedja, 2 uri
G. Tomšič, Pogovor o poučevanju zaporedij, 1 ura
S. Klavžar, Izbrana poglavja iz geometrije in diskretne matematike, 1 ura
U. Milutinović, Izbrana poglavja iz geometrije in diskretne matematike, 1 ura
D. Pagon, Izbrana poglavja iz geometrije in diskretne matematike, 1 ura
M. Vencelj, Uporaba izometrij in raztegov v ravninski geometriji, 2 uri
A. Suhadolc, Matrike, 2 uri
P. Legiša, P. Petek, pogovor o poučevanju matrik, 1 ura
P. Petek, Teorija gnetenja, 2 uri
B. Lavrič, Stožnice, 2 uri
B. Lavrič, Pogovor o stožnicah, 1 ura
1990/91 I. Vidav, Kompleksna števila v algebri, analizi in geometriji, 3 ure
I. Pucelj Kompleksna števila v algebri, analizi in geometriji, 4 ure
M. Hladnik, Uvod v harmonično analizo, 9 ur
M. Lokar, Program DERIVE, 2 uri
P. Legiša, Izometrija ravnine, 6 ur
P. Petek, Fraktali in kaos, 4 ure
V. Domanjko, Leonardo Fibonacci, 2 uri
1989/90 T. Pisanski, Kombinatorna topologija z računalnikom, 2 uri
N. Prijatelj, O projektu nove splošne smeri srednje šole, 2 uri
A.J. Čibej, Dinamični sistemi v ekonomiji, 2 uri
N. Prijatelj, O odločljivosti teorij, 2 uri
J. Grasselli, Potenčna števila, 2 uri