Za koga?

Seminar je namenjen predvsem učiteljem matematike v zadnji triadi osnovne šole, učiteljem matematike v srednjih šolah, ki se jih posebej dotika problematika razlik pri poučevanju matematike med osnovno in srednjo šolo in drugim ljubiteljem (poučevanja) matematike.

Opis:

Seminar (običajno) poteka v dveh delih. Prvi del v septembru in drugi v februarju. Obakrat se dobimo v soboto v času 9-16. Seminar poteka kot serija predavanj, razgovorov in delavnic.

Cilj programa je predvsem izboljšanje uspešnosti pouka matematike na prehodu med osnovno in srednjo šolo. Predvsem bomo skozi konkretne primere in zglede začrtali zanimivo in motivirajočo pot (matematičnega) miselnega razvoja, ki bo, upamo, učiteljem v pomoč pri oblikovanju prioritet matematičnega izobraževanja.

Seminar vodi D. Kobal.

Vabimo Vas, da sprotne informacije o poteku in vsebini seminarja spremljate na tej strani. Ker je republiški katalog pripravljen že precej vnaprej splošne informacije ne morejo dovolj natančno opisati dinamičnega razvoja ...

Nekaj podatkov o minulih seminarjih najdete v arhivu.

Upamo, da bomo seminar izvedli tudi v letu 2020/21.

Kdaj in kje?

Seminar poteka v prostorih FMF na Jadranski 21 v Ljubljani. Kdaj bo potekal prihodnji seminar bo pravočasno objavljeno na tej spletni strani.

Prijava

Običajno poteka preko KATIS.

Dodatne informacije: katarina.nemanic@fmf.uni-lj.si ali po telefonu (01) 4766-519.

Informativno ste na posamezna predavanja vabljeni vsi ljubitelji matematike.

Potrdila?

Ob predpostavki vestne udeležbe (in izpolnitve spletne evalvacije po koncu seminarja) vsak prijavljeni udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Vaša mnenja ...

Napišite nam svoja mnenja, vtise, želje...

Podobno

Oglejte si tudi informacije o klasičnem FMF seminarju za učitelje matematike.