petek, 22. 09. 2023

9:15 - 11:00 M. Slapar: Trije matematični problemi

Za zahtevne matematične koncepte je pogosto težko najti primerno motivacijo. Verjetno je za to najbolj učinkovita metoda, ki s pomočjo zanimivih problemov privede do živahne razprave. Predstavili bomo tri takšne matematične probleme iz različnih področij matematike: kardinalnost množic v povezavi z aksiomom izbire, logika v povezavi z indukcijo ter kombinatorika v povezavi z razcepom permutacij na produkt ciklov.

11:15 - 13:00 D. Kobal: Podobnosti, analogije in posploševanja

Razmišljali bomo o globokih miselnih vsebinah, ki jih zaobjemata pojma analogija in posploševanje. S povsem analognim razmišljanjem kot v primeru preprostih ničel polinoma pridemo do globokih matematičnih vsebin Cayley-Hamiltonovega izreka. Razmišljali bomo tudi o analogijah in podobnostih naravnega ter matematičnega jezika.

14:15 - 16:00 M. Rogelj: Učiteljevo poslanstvo je spreminjanje sveta

Ob temeljnih problemih in izzivih sodobnega poučevanja bomo razmišljali o učiteljskem delu, odgovornostih in pristojnostih. Izmenjali bomo izkušnje in ideje o tem, kaj je v naših močeh, česa ne moremo spremeniti (sami) in kako odgovorno postaviti mejo med prvim in drugim.

sobota, 23. 09. 2023

9:15 - 11:00 B. Jelenc: Geometrija in računski mehanizmi

Računski mehanizmi so mehanske naprave, ki so se uporabljale za reševanje matematičnih problemov pred pojavom sodobnih elektronskih računalnikov. Zelo enostaven primer računskega mehanizma je šestilo, ki zelo enostavno in hitro reši problem konstrukcije množice točk, ki so enako oddaljene od izbrane točke. Ogledali si bomo razvoj in uporabo raznovrstnih računskih mehanizmov in opisali ključno vlogo poznavanja geometrije pri razvoju tovrstnih mehanizmov. Razviden bo širok razpon problemov, ki jih lahko rešimo s pomočjo računskih mehanizmov, saj kljub temu, da gre za mehanske naprave, obstajajo celo mehanizmi, ki izračunajo nedoločeni integral poljubne funkcije. V nadaljevanju bomo predstavili mehanizem, ki omogoča enostavno krmiljenje kompleksnih vozil s priklopniki, kot so npr. traktorji in tovornjaki. Nazadnje bomo še ovrednotili pomen računskih mehanizmov v današnjem času. Razvidno bo, da je ideja mehanskega računanja še zelo živa, ker zaradi enostavnosti in hitrosti računanja predstavlja pomemben konceptualni okvir pri razvoju učinkovitejših nevronskih mrež in pametnih materialov.

11:15 - 13:00 T. Kosem: Kaj sem v gimnazijskih letih pogrešal pri pouku matematike?

Trenje matematičnih orehov je (bilo) moje veselje od malega. Imel sem srečo z učitelji, ki so znali razpihati iskro navdušenja. Kljub temu mi ni bilo vseeno za nekatere zdolgočasene sošolce. In priznam, da sem se ne tako poredko dolgočasil tudi sam … Na tem predavanju bi rad predstavil nekaj drobnih »zamer«, ki jih gojim do gimnazijskih ur matematike in učnega načrta, ter nekaj predlogov, kako pouk popestriti in srednješolsko matematiko povezati z življenjem izven učilnice.

14:15 - 16:00 N. Škrlec: "Zakaj je matematika kul" - okrogla miza

V zadnjih letih matematika in matematično mišljenje pridobivata sloves tudi v popularni kulturi. Skupaj z igralcem in TV voditeljem Nikom Škrlecem, nekdanjim rekorderjem v recitiranju decimalk števila pi, si bomo najprej ogledali nekaj najbolj znanih primerov iz popularne kulture (serije, filmi in spletne vsebine), potem pa nadaljevali razpravo o popularizaciji matematike in matematičnega mišljenja ter skupaj razbijali mite zahtevnosti in nedostopnosti. Nik ni matematik, vendar sam zase pravi: "V preteklih desetih letih sem znatno izboljšal svoje matematično znanje. Zaradi recitiranja decimalk števila pi, veliko ljudi zmotno domneva, da obvladam matematiko in posledično z mano delijo kakšne zanimivosti, naloge in uganke. Prav zaradi teh pa lahko rečem, da se moje znanje razvija!"

Anketa za udeležence

Predavatelji:

Marko Slapar Doktorat: matematika, University of Michigan - Ann Arbor, ZDA; PEF UL, profesor
Damjan Kobal Doktorat: matematika, University of Notre Dame, ZDA; OM FMF UL, docent
Milan Rogelj profesor športne vzgoje, magister kinezioloških znanosti; ravnatelj Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
Blaž Jelenc Doktorat: matematika, Univerza v Ljubljani; OM FMF UL, asistent
Tomaž Kosem Doktorat: matematika, Univerza v Ljubljani; Zavarovalnica Triglav, d. d., aktuar življenjskih zavarovanj
Nik Škrlec Dramski igralec, televizijski voditelj, nosilec več igralskih in medijskih priznanj, državni prvak v pomnenju števila \(\pi\)